حسابداری

ترم اولي هاي حسابداري رشته خود را بيشتر بشناسند

اين روزها که نتايج کنکور و آزمون هاي دولتي و آزاد مشخص شده است و پذيرفته شدگان متعدد و مختلف در مراکز آموزش عالي و دانشگاه ها با هزار و يک دغدغه جديد از قبيل تامين شهريه،آينده شغلي، مناسب بودن رشته، کيفيت آموزشي دانشگاه و..و... مواجه هستند. خيلي از پيرفته شدگان در دانشگاه هاي آزاد، پيام نور روزانه و شبانه دولتي اين روزها بايد براي رشته هاي دانشگاهي ثبت نام و انتخاب واحد کنند که کمترين آشنايي قبلي با اين رشته و آينده آن نمي دانند. در اين گزارش و گزارش هاي آينده سعي مي شود با هدف آشناي پذيرفته شدگان جديد و خانواده هاي آنان و نيزديگر علاقمندان به تناوب رشته هاي دانشگاهي را با جزييات بيشتري تشريح کنيم. رشته حسابداري از جمله رشته هاي دانشگاهي است که در هر سه چهار نوع دانشگاه هاي داخلي(آزاد، پيام نور، دولتي و غير انتفاعي) موجود مي باشد و ده ها هزار جوان ايراني در حال تحصيل در اين رشته هستند. و هر سال صدها نفر از آنان فارغ التحصيل شده و جماعتي چند برابر مجددا در اين رشته پيرفته شده و به خيل دانشجويان کشور اضافه مي شوند. اما واقعا رشته حسابداري چيست و حسابدار چه کاري انجام مي دهد و فارغ التحصيل اين رشته چه قابليتي دارد.حسابداري يک سيستم است که در آن فرآيند جمع آوري، طبقه بندي، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شکل ها و مدلهاي خاص انجام مي گيرد. تا افراد ذي نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون سازماني مثل بانک ها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند. به همين دليل فردي که تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا که گزارشهاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش کافي نمي شود و بيشتر تراز حسابها مي باشد. براي مثال يک حسابدار تجربي نمي تواند براحتي بين دارايي کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و يا نمي داند که چگونه بايد معاملات ارزي را در دفاتر ثبت کرد.حسابداري به عنوان يک نظام پردازش اطلاعات، داده هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي آورد.محصول نهايي نظام حسابداري گزارش ها و صورت هاي مالي است که مبناي تصميم گيري اشخاص ذي نفع(مديران، سرمايه گذاران، دولت و ) قرار مي گيرد.
ماهيت:يک حسابدار متخصص، در آينده مي تواند مدير مالي يک سازمان يا شرکت گردد يعني مي تواند به مديريت يک شرکت ايده بدهد که منابع موجودش را در چه راههايي سرمايه گذاري نمايد تا استفاده بهينه کند و يا اگر شرکت به منابع مالي جديد نياز داشت يک مدير مالي بر اساس دانش آکادميک خود مي تواند بگويد که از چه طريقي بايد تامين مالي کرد. و مجموع اين فعاليت ها خارج از توانايي يک حسابدار تجربي است.«حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است. به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است. چرا که اشخاص، شرکت ها و دولت براي تصميم گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتکا دارند که اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي توان به دست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه گذاري يکي از مواد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي کشور است و سرمايه گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امکان سعي دارند منابع مالي خودرا به سويي سوق دهند که کمترين ريسک و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسک سرمايهگذاري ها خواهند بود. اين در حالي است که يکي از مباني اساسي براي محاسبه ريسک بازار شرکت ها، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداري است. رشته حسابداري از جمله رشته هايي است که از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي پذيرد.
آينده شغلي، بازار کار، درآمد:به نظر مي رسد فارغ التحصيلان دوره هاي تحصيلات تکميلي اين رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازار کار دارند.نتيجه يکي از تحقيقات دانشگاه «کلمبيا» مبني بر اين بود که از از دهه 70 به بعد همه شرکتهاي موفق، شرکتهايي بوده اند که مدير آنها تحصيلات مالي داشته است. چون از اين دهه به بعد اطلاعات نقش مهمي پيدا کرده است و مهمترين اطلاعات نيز، اطلاعات مالي است که تاثير بسياري در تصميم گيري روساي شرکت ها دارد. «فرصت هاي شغلي يک حسابدار بسيار گسترده است و از پايين ترين سطح تا بالاترين سطح را در بر مي گيرد. و با وجود اين که در دانشگاههاي مختلف کشور اعم از دولتي، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حسابداري تدريس مي کنند اما تعداد فارغ التحصيلان بيکار اين رشته از بيشتر رشته ها کمتر است. چون از يک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترين کارخانه هاي کشور حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند.همچنين دانش حسابداري در بخش ماليات کاربرد وسيعي دارد. چون محاسبه سود به ياري حسابداري امکان پذير است و تعيين مقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات شرکتها اعم از دولتي و خصوصي مي باشد.فارغ التحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيل مي توانند در سطوح مختلف و شاخه هاي متفاوت عهده دار انجام امور مالي گردند که شرح آن چنين است:
الف) حسابداري:فارغ التحصيلان مي توانند در کليه موسسات و واحدهاي تجاري، اعم از دولتي يا خصوصي به عنوان حسابدار در شاخه هاي زير مشغول کار شوند:
حسابداري مالي: در کليه شرکتها و موسسات تجاري و غيرانتفاعي.
حسابداري صنعتي: در کليه واحدهاي صنعتي و شرکتهاي توليدي.
حسابداري دولتي: در کليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذيحساب.
حسابداري مالياتي: در ادارات دارايي.
حسابداري بيمه: در موسسات بيمه.
حسابداري بانکها: در شعبه ها و سرپرستي بانکها.
حسابداران پس از مدتي اشتغال به کار حسابداري مي توانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري، ايفاي نقش نمايند.
ب) حسابرسي:فارغ التحصيلان رشته حسابداري قادرند با توجه به شاخه هاي حسابداري در بند الف در حرفه حسابرسي شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسي در يک تقسيم بندي کلي به دو گروه اصلي تفکيک مي شوند:
حسابرسان داخلي: اين گروه از حسابرسان، کارمند واحد مورد رسيدگي هستند، و در واقع رابط ميان هيات مديره و شرکت بوده و گزارش رسيدگي خود را به طور هفتگي، ماهانه يا سالانه به مديرعامل و هيات مديره ارائه مي دهند. اين گروه از حسابرسان عمليات داخل واحد تجاري را رسيدگي مي کنند.
حسابرسان مستقل: اين گروه از حسابرسان، افرادي هستند که در موسسات حسابرسي مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد ميان شرکتها يا سازمانها با اين موسسات، عمليات حسابداري و مالي واحد تجاري را بر اساس اصول و موازين حسابداري مورد رسيدگي قرار مي دهند و گزارش خود را به مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه مي کنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط ميان صاحبان شرکت و هيات مديره شرکت مي باشند.در حال حاضر در ايران، سازمان حسابرسي به عنوان يک سازمان دولتي، بزرگترين موسسه حسابرسي است و در کنار آن ساير موسسات حسابرسي دولتي و خصوصي مشغول فعاليت مي باشند.
توانايي هاي مورد نياز و قابل توصيه:داشتن شم رياضي در رشته حسابداري از اهميت بسياري برخوردار است. به همين دليل دانش آموزان رشته رياضي در اين رشته موفقتر هستند. البته اين بدان معنا نيست که دانش آموزان رشته علوم انساني قادر به ادامه تحصيل در رشته حسابداري نيستند بلکه بايد تلاش کنند تا از دانش رياضي خوب و يا حداقل متوسطي برخوردار باشند.همچنين يک حسابدار بايد بتواند بخوبي گزارش کارهاي خود را ارائه دهد. بنابراين بايد در ادبيات فارسي مسلط بوده و نگارش خوبي داشته باشد. اين ويژگي بخصوص در سطوح بالاتر اين رشته يعني حسابرسي و مديريت مالي اهميت بسياري دارد.در آزمون هر سه گروه آزمايشي درس رياضي به عنوان مهمترين درس اين رشته ضريب 4 دارد.دانشجوي حسابداري بايد صادق و رازدار باشد چون در آينده تمام اسناد و مدارک يک سازمان را در اختيار دارد و اگر فرد رازدار و در کل با اخلاقي نباشد لطمات زيادي به آن شرکت و در نهايت به جامعه وارد مي آورد. اين مساله بخصوص در حسابرسي اهميت بيشتري دارد زيرا اگر يک حسابرس که وظيفه بررسي گزارشات مالي يک سازمان و تاييد صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستکار نبوده و يا شهامت ابراز مشکلات را نداشته باشد، مي تواند به نابساماني هاي اداري و مالي يک جامعه دامن بزند.و بالاخره يک حسابدار براي موفقيت در اين دنياي پر از رقابت و تغيير و تحول بايد خلاق، مبتکر، صبور و منضبط باشد.علاقه به امور مالي و تجزيه و تحليل هاي آن، عامل موفقيت دانشجوي حسابداري است.دانشجوي حسابدراي در ايران در مقاطع بالاترتا مقطع دکترا امکان ادامه تحصيل وجود دارد.
وضعيت نياز کشور به اين رشته در حال حاضر:آموزش حسابداران و شرکت موثر آنها در فراهم آوري اطلاعات مالي دقيق و قابل اعتماد، و تجزيه و تحليل اين اطلاعات براي توسعه پايدار در کشور در حال توسعه اي مانند ايران اهميت فراواني دارد. چرا که وجود اطلاعات دقيق، اعتماد برانگيز، بموقع و مربوط به فعاليت هاي اقتصادي، نه تنها لازم بلکه حياتي است. علاوه بر اين اطلاعات مالي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي که بوسيله نظام هاي حسابداري گزارش مي شود، مي تواند از انحراف مسير پيش بيني شده، اتلاف منابع اقتصادي و اخلال در برنامه هاي توسعه اقتصادي جلوگيري کند.دکتر ثقفي نيز در اين باره مي گويد:« چون اين رشته فقط به کلاس و معلم نياز دارد متاسفانه در سالهاي اخير، بسياري از شهرهاي دورافتاده که حتي يک حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداري را با استفاده از اساتيد کم تجربه دائر کرده است و در نتيجه فارغ التحصيلان دانشگاههاي فوق حسابداراني ناکارآمد هستند که نمي توانند، جذب بازار کار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغ التحصيلان توانمند اين رشته نمي شود چون هر فرد سرمايه گذار و هر موسسه اعتباري براي سرمايه گذاري يا اعتبار دادن به حسابدار نياز دارد. »
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۲۳ بعد از ظهر  توسط   |