حسابداری

سلام

این وبلاگ متعلق به دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد دورود میباشد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                            

                                                  اهدای عضو اهدای زندگی                      

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت ۱۷ بعد از ظهر  توسط   | 

بانك زمان

                        

 

خيال كن در آسمانها جایی بانکی هست که هر صبح اعتباری برابر 86400 ثانیه را به قیمت روزی از زندگی در حسابت ذخیره میکند .غروبگاه همه آنچه که مانده و استفاده نشده دور میریزد وسپیده دم باز یک روز دیگر را بی رضایت تو به قیمت 86400 ثانیه می خرد از این داد وستد نابرابر گریزی نیست جز آنکه هر ثانیه را به بهترین شکل خرج کنی و ارزش واقعی زمان را بدانی:

ارزش یک سال را از دانش آموزی بپرس که در امتحانات پایان سال رد شده وقرار است یک سال دیگر کتابهای تکراری را ورق بزند.

ارزش یک ماه را از مادری بپرس که طفل نارسش فقط یک ماه زودتر به دنیا آمده و حالا چکیده هشت ماه آرزوهای طلای اش زیر چادر اکسیژن تلف شده است.

ارزش یک هفته را از نویسنده هفته نامه ای بپرس که همه هفته گذشته سرش شلوغ بوده ودر آغازهفته جدید باید گزارشش روی میز سر دبیر باشد

ارزش یک ساعت را از دوچشم انتظار بپرس که برای دیدن هم سر قرار لحظه شماری میکنند.

ارزش یک دقیقه را از مسافر جامانده ای بپرس که یک دقیقه پیش قطارش بدون او راه افتاد.

ارزش یک ثانیه را از کسی بپرس که فقط یک ثانیه ترمزش دیرتر گرفت وحالا به جسدی کف خیابان خیره شده است.

ارزش یک صدم ثانیه را از دونده ای بپرس که در المپیک نقره گرفت .

هردقیقه را مثل گنج ذخیره کن زمان برای کسی

 صبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نمیکند.

      

حسابداری دانشگاه آزاد دورود

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم تیر ۱۳۸۹ساعت ۱۹ بعد از ظهر  توسط   | 

تعاریف سرمایه

۱-تعریف سرمایه

۲-پرداخت سرمایه

۳- سرمایه نقدی و غیر نقدی

۴-سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی

۵-افزایش سرمایه

۶-بازار سرمایه

۷-سرمایه مستقر


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت ۲۳ بعد از ظهر  توسط   | 

هزینه های سرمایه ای

هر زمان که ما هزینه ای را ایجاد می کنیم که برای ما یک جریان سود نقدی برای بیشتر از یکسال ایجاد میکند این را هزینه های سرمایه ای می گوییم. که بطور مثال می تواند شامل خرید یک تجهیزات جدید ، گسترش تاسیسات تولیدی ، خریدن یک شرکت دیگر، بدست آوردن فن آوریهای جدید ، شروع و دسترسی به یک تحقیق و گسترش برنامه ها و امثال اینها . هزینه های سرمایه ای غالبا مخارج زیادی را به منظور بدست آوردن منافع آتی یا ارزش آینده متحمل شرکت می کند.بعلاوه یک بار به کار بردن هزینه های سرمایه ای به دلیل فرسوده شدن مشکل است. بنابراین ما به تجزیه و تحلیل دقیق و پیشنهادات ارزیابی هزینه های سرمایه ای نیازمندیم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت ۲۳ بعد از ظهر  توسط   | 

حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پيمانکارى

سيستم حسابداري موسسات پيمانكاري بايد طوري طراحي شود که سود يا زيان دقيق پيمان در پايان کار تعيين شود. در حسابداري قراردادهاي  بلندمدت پيمانكاري ازاصول هزينه يابي سفارش(( ٢١ ))کار تبعيت ميشود. از اين رو،براي آنكه بهاي تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود بايد براي هر قرارداد پيمانكاري که منعقد ميشودحسابي جداگانه در دفاتر افتتاح و براي سهولت مراجعه به اسناد و مدارك نظير برگ درخواست کالا، حواله انبار و ليست دستمزد به هر پيمان شماره خاصي اختصاص يابد.

مساله اساسي در حسابداري پيمانكاري تعيين مخارج ودرآمد هر دوره مالي در طول مدت قرارداد است. در موردحسابداري قراردادهاي بلندمدت پيمانكاري ذکر نكات زيرضروري است:

١- دورهاي که مخارج مربوط به يك طرح شناسايي ميشودبا امضاي قرارداد آغاز و با تكميل آن خاتمه مي يابد.

٢- مخارجي را که پيمانكار قبل از انعقاد قرارداد براي شرکت در مناقصه انجام ميدهد در صورتي که قابل تشخيص و شناسايي باشد جزو بهاي تمام شده پيمان محسوب ميشود در غيراين صورت جزو هزينه هاي دوره وقوع خواهد بود.

٣- در يك واحد پيمانكاري مخارج انجام شده را ميتوان به ترتيب زير طبقه بندي کرد:

الف-مخارج مستقيم، مانند مواد و مصالح مصرفي درپيمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاك ماشين آلات بكار گرفته شده در پيمان که جزو بهاي تمام شده پيمان به شمار ميآيد.

ب -مخارج غيرمستقيم، مانند هزينه تعميرگاه مرکزي، طراحي و خدمات فني که بين پيمانهاي مختلف مشترك است که معمولابرمبناي معقولي مانند دستمزد مستقيم، موادمستقيم و مبلغ پيمان بين پيمانهاي مختلف سرشكن ميشود.

ج -مخارج بي ارتباط با پيمانها، مانند هزينه هاي تحقيق و توسعه، هزينه هاي مالي غير مرتبط باپيمانها و هزينه استهلاك ماشين آلات وتجهيزاتي که در پيمانها بكار گرفته نشده است. اين مخارج جزوبهاي تمام شده پيمان به حساب نمي آيد زيرا با پيشرفت هيچيك ازپيمانها ارتباط ندارد. اما در برخي مواردهزينه هاي عمومي و اداري، هزينه هاي تحقيق وتوسعه و هزينه هاي مالي که بطور مشخص باقرارداد معيني ارتباط دارد به عنوان بخشي ازمخارج انباشته پيمان به حساب ميآيد.

٤ - ضمانتنامه هايي که پيمانكار در طول اجراي طرح به کارفرما تسليم مي نمايد ميتواند به شكل آماري خارج ازدفاتر و يا در حسابهاي انتظامي ثبت شود

روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پيمانکارى

موسسات پيمانكاري براي حسابداري

                                                                  

قراردادهايبلندمدت از دو روش زير پيروي ميآنند:

 ١- روش درصد پيشرفت کار(( ٢٢))

 ٢- روش کار تكميل شده (( ٢٣))

بكارگيري هر يك از روشهاي ياد شده به تواناي يپيمانكار در برآورد قابل اتكا از مخارج پيمان،  درآمد پيمان وميزان پيشرفت کار بستگي دارد.(( ٢٤))


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم دی ۱۳۸۸ساعت ۱۱ قبل از ظهر  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر